Qui som?

Grup Intercultural Jamia Kafo

El Grup Intercultural Jamia Kafo neix l’any 1999, quan es crea i es registra l’entitat. Malgrat tot, des de l’any 1997 es porta treballant amb el col·lectiu de persones immigrades que viuen a Vidreres, arrel de la resposta i la implicació d’un grup de persones voluntàries a la demanda de l’Ajuntament de Vidreres per a realitzar classes de català a persones nouvingudes. Des de llavors s’han treballat diversos projectes, redactats per la Junta Directiva de l’entitat amb la col·laboració i implicació del col·lectiu de persones immigrades.

Els fins de l’associació

  • Garantir la interculturalitat.
  • Vetllar per al dret a l’alfabetització, en llengua catalana, dels diversos col·lectius immigrats de Vidreres.

Els objectius de l’associació són:

  • Fomentar la relació humana i social entre els col·lectius immigrats i, alhora, enfortir la relació entre les diferents associacions vidrerenques i els integrants del Grup Intercultural.
  • Potenciar i donar a conèixer els valors que comporta la interculturalitat en una societat plural i democràtica.
  • Col·laborar en totes aquelles activitats d’àmbit municipal, comarcal o supracomarcal que treballin en pro de la interculturalitat.
  • Vetllar pel respecte de tots els associats, i, de la societat que els acull, al marc legal vigent (amb una especial sensibilització en contra de qualsevol tipus de discriminació ja sigui per ètnia, creença, sexe…).
  • Treballar per a la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional ajudant a canviar les injustes i desequilibrades relacions entre els països enriquits (Nord) i empobrits (Sud) mitjançant el disseny i l’execució de projectes de desenvolupament, la sensibilització i la reivindicació de les desigualtats existents i de les polítiques que les justifiquen.

Estatuts:

Descarregar en PDF: Estatuts de Jamia Kafo