Què fem?

Classes d’alfabetització en llengua catalana.

S’organitzen a Vidreres, des del Grup Intercultural Jamia Kafo i com es porta fent des de l’any 1997, classes d’alfabetització en llengua catalana (a nivell oral i a nivell escrit). Es treballa amb cinc grups de nivell, que abarquen les persones que desconeixen el català tant a nivell oral com escrit, fins a persones que vulguin ampliar els seus coneixements i que ja hagin assistit a les classes en cursos anteriors.

En aquest sentit, les classes d’alfabetització en llengua catalana són una eina facilitadora d’accés als recursos i a la xarxa normalitzada d’ensenyament del català i el programa d’aprenentatge gradual de la llengua (dissenyada a partir dels diversos grups de nivell) és la via adequada que ho canalitza.

Les classes es porten a terme amb la metodologia i el material que s’ha anat dissenyant, però adaptant-les a les necessitats de cada grup. Les classes, com des dels inicis de l’associació, les portaran a terme les persones voluntàries que integren l’entitat.

Es preveu realitzar dues sessions setmanals, d’una hora de durada cadascuna, els dimarts i els dijous, al CEIP St. Iscle de Vidreres.

Tallers d’habilitats socials.

Paral·lelament a les classes d’alfabetització creiem important des de l’entitat incidir en el treball de convivència al poble. És per això que cal donar importància a les normes socials “no escrites” que regeixen la societat d’acollida (associacions de veïns i veïnes,  normes de circulació, etc.).  És a partir d’aquí que es preveu la realització de diversos tallers encaminats a donar a conèixer i promoure els valors cívics amb la voluntat de millorar la convivència ciutadana. Alhora, mitjançant els Tallers d’Habilitats Socials  es vol reduir la percepció del col·lectiu immigrat referent a la desigualtat de drets respecte a la resta de la ciutadania, i millorar per tant la seva perspectiva de drets i deures i potenciar el compromís de les persones immigrades en la construcció d’una societat plural i cívica.

Tal i com es porta fent des de cursos anteriors, s’organitzen xerrades encaminades a donar a conèixer a les persones immigrades el funcionament i l’accés a diversos serveis públics (Biblioteca Municipal de Vidreres, CAP, Ajuntament de Vidreres, etc.) i els diversos tràmits o accions que porten a terme; així com l’afavoriment de la seva autonomia. Alhora,  també es treballaran aspectes relacionats amb l’associacionisme i les activitats que s’organitzen a Vidreres durant l’any, a qui van adreçades, vies d’accés, etc.

Des de la nostra entitat es preveu impulsar una campanya de disseny i edició de materials d’acollida (fulletons, plànols, guies, etc.) traduïts en diverses llengües per poder incidir en el coneixement del municipi i la relació de serveis i activitats que s’hi desenvolupen i donar informació a les persones estrangeres des del primer moment de la seva arribada a Vidreres. Aquest treball es pretén realitzar en coordinació amb l’Ajuntament de Vidreres i altres entitats i institucions municipals.

Classes de llengua i cultura àrab per a infants, dones i noies.

Amb l’objectiu d’ afavorir la cohesió social de Vidreres mitjançant accions formatives adreçades a la població immigrada al municipi, el Grup Intercultural Jamia Kafo ha organitzat dos cursos de llengua i cultura àrab per tal de proporcionar a dones i infants un espai d’intercanvi i coneixement de la llengua àrab.

Des de la nostra entitat valorem molt positivament aquest programa ja que permet donar impuls a la cohesió social donant eines a les famílies per participar en activitats del seu màxim interès i que no estan cobertes per cap altra institució. A més a més, el fet que les famílies portin els seus fills a classe fa que se sentin que participen en activitats extraescolars, que com que en aquest cas són gratuïtes (el cost de material s’assumeix des de la nostra entitat) promouen que siguin d’accés universal.

Pel que fa al grup de dones, valorem que la iniciativa ha de continuar al llarg del proper any ja que les dones estan molt contentes de poder fer aquestes classes i tenir un espai de reunió i intercanvi, on a més a més d’aprendre la llengua àrab poden participar i sentir-se part de la comunitat.

Activitats de sensibilització.

  • Cap de Setmana Intercultural de Vidreres.Tal i com es porta fent en diverses edicions, el Cap de Setmana intercultural de Vidreres que s’organitza des del Grup Intercultural Jamia Kafo aglutina activitats per afavorir el coneixement entre tota la ciutadania. És per això que es proposen xerrades, mostres gastronòmiques, exposicions, etc. Des de l’entitat es preveuen activitats i accions d’intercanvi intercultural per afavorir la relació ciutadana i d’una veritable convivència, fomentant la participació, el disseny de propostes d’acció i l’execució d’activitats, com es porta fent des de fa molts anys, del propi col·lectiu de persones immigrades.
  • Escrits a la revista municipal El Rec Clar
  • Campanya solidària de recollida d’aliments i productes no alimentaris. La nostra entitat fa dues recollides d’aliments durant l’any: una a l’estiu, durant la campanya “la fam no fa vacances” i l’altra al mes de novembre, en el marc del Gran Recapte d’Aliments. Totes dues campanyes, promogudes pel Banc d’Aliments, tenien per objectiu la recollida massiva d’aliments pel Banc d’Aliments de Vidreres a fi de beneficiar a les persones usuàries derivades des dels serveis socials.