Projectes

 CURS D’ALFABETITZACIÓ DIGITAL PER A LA INSERCIÓ LABORAL ADREÇAT A PERSONES IMMIGRADES 2015

En una societat canviant com l’actual, és necessari que les persones participin en processos i accions educatives, de formació contínua, per tal d’incorporar a la seva activitat habitual noves maneres de fer, convertint-se en agents actius del seu propi desenvolupament i el de les seves famílies i comunitat.

Des del Grup Intercultural Jamia Kafo es vol donar resposta a les necessitats d’alfabetització digital que presenten les persones, especialment per a la recerca de feina. Aquest projecte vol treballar de manera integral i transversal, aprofitant els recursos i serveis del municipi.

Durant l’any 2014 s’ha executat el projecte d’alfabetització digital cofinançat per la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya, d’ampliació de les accions formatives del projecte FeMMés.

PROJECTE FEMMÉS -JOVENTUT I INTERCULTURALITAT 2015

El municipi de Vidreres es caracteritza, entre d’altres aspectes, per ser una població que acull una franja de població immigrada notable. La comunitat africana a Vidreres és important i hi ha un grup de joves malians que es troben en situació de vulnerabilitat. És per aquest motiu que s’impulsa un projecte amb l’objectiu de millorar la subsistència d’aquestes persones passant per un procés formatiu, basat en l’aprenentatge de tasques de camp per al cultiu d’agricultura ecològica. Aquesta opció, a més, vol ser un convit a totes aquestes persones a abandonar els treballs d’economia submergida al bosc, amb risc d’accidents.

Amb aquest projecte creiem que, si aconseguim la millora de la situació personal i col·lectiva d’aquestes persones, podrem facilitar una major relació amb la societat d’acollida, amb la creació de vincles que fomentin la cohesió social i la interculturalitat al municipi.

Aquest és, doncs, un projecte formatiu que posa en valor el saber, les habilitats i les competències que les persones participants ja tenen adquirides per la seva trajectòria vital (tasques de camp i coneixements d’agricultura, per exemple) i que garanteix espais de relació entre joves d’orígens diversos i l’intercanvi amb altres persones.

Per propiciar el desenvolupament correcte d’aquest projecte pilot, la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, el Pla d’Inclusió i Ciutadania del Consorci de Benestar Social de la Selva, l’Ajuntament de Vidreres i el Grup Intercultural Jamia Kafo, es proposen sumar esforços per assolir els objectius plantejats, amb un treball en xarxa, integral i transversal, que promogui la interculturalitat i la significació de la formació com eix vertebrador.