Jamia Kafo

El Grup Intercultural Jamia Kafo neix l’any 1999, quan es crea i es registra l’entitat. Malgrat tot, des de l’any 1997 es porta treballant amb el col·lectiu de persones immigrades que viuen a Vidreres, arrel de la resposta i la implicació d’un grup de persones voluntàries a la demanda de l’Ajuntament de Vidreres per a realitzar classes de català a persones nouvingudes. Des de llavors s’han treballat diversos projectes, redactats per la Junta Directiva de l’entitat amb la col·laboració i implicació del col·lectiu de persones immigrades.

Els fins de l’associació

  • Garantir la interculturalitat.
  • Vetllar per al dret a l’alfabetització, en llengua catalana, dels diversos col·lectius immigrats de Vidreres.

Els objectius de l’associació són:

  • Fomentar la relació humana i social entre els col·lectius immigrats i, alhora, enfortir la relació entre les diferents associacions vidrerenques i els integrants del Grup Intercultural.